Соттордун даректери жана байланыштары

Эскертүү! Жалпы эрежелер боюнча, сот тартиби баштагыныз келсе, жоопкердин расмий жашаган районундагы сотуна кайрылышыныз керек. Бирок андан тышкары, кээ-бир учуларында сиз өзүнүздүн жашаган районунуздагы сотко кайрылсаныз болот. Мисалы үчүн, сиздин ишиниз алимент өндүрүү, аталыкты аныктоо, ата-энелик укуктарга чек коюу, же ата-энелик укуктардан ажыратуу боюнча болсо, өзүнүздүн жашаган районунуздагы сотко кайрылсаныз болот (ГПК ст. 31.3).  Дагы, эгерде сиздин ишиниз ажырашуу (нике бузуу) боюнча болсо жана сиз 18 жашка чыга элек балдарды багып жатсаныз же ден-соолугунуз үчүн жоопкердин жашаган жерине бара албасыныз, өзүнүздүн жашаган районунуздагы сотко кайрылсаныз болот (ГПК ст. 31.5).

 

Ленинский районный суд
г. Бишкек, проспект Чуй, 275 (Ош базар)
(+996 312) 34-20-74
leninrs@e-sot.kg
Октябрьский районный суд
г. Бишкек, 6-микрорайон 27/1
(+996 312) 52-14-18
oktybrrs@e-sot.kg
Первомайский районный суд
г. Бишкек, ул. Байтык-Баатыра, 132
(между ул. Льва Толсто и Бокобаева)
(+996 312) 30-30-50
pervomairs@e-sot.kg
Свердловский районный суд
г. Бишкек, улица Суюмбаева, 16
(между ул. Московской и Токтогул)
(+996 312)  43-60-35
sverdlovrs@e-sot.kg

 

Ошский городской суд
г. Ош, ул. Ленина, 381
(+996 3222) 2-20-58
(+996 3222) 2-20-54
oshgs@e-sot.kg

 

Баткенский районный суд
г. Баткен, ул. Коммунистическая 36
(+996 3622) 5-08-53
batkenrs@e-sot.kg
Кадамжайский районный суд
с. Пульгон, ул. Джалилова, 2
(+996 3655) 5-04-60
kadamjairs@e-sot.kg
Кызыл-Кийский городской суд
г. Кызыл Кыя, ул. Чехова, 3
(+996 3657) 5-07-71
kyzylkiyags@e-sot.kg
Лейлекский районный суд
г. Исфана, ул. Ленина, 5
(+996 3656) 5-06-47
leilekrs@e-sot.kg
Сулюктинский городской суд
г. Сулюкта, с. Кош-Булак, ул. Джураева
(+996 3653) 2-33-66
sukuktugs@e-sot.kg

 

Аксыйский районный суд
Аксыйский р-н, г. Кербен, ул. Уметалиева 157
(+996 3742) 5-00-29
aksyrs@e-sot.kg
Ала-Букинский районный суд
с. Ала-Бука, ул. Ибраимова, 56
(+996 3741) 5-03-08
alabukars@e-sot.kg
Базар-Коргонский районный суд
с. Базар-Коргон, ул. Осмонова, 59
(+996 3736) 5-01-78
bazarkorgonrs@e-sot.kg
Джалал-Абадский городской суд
г. Джалал-Абад, ул. Эркиндик, 2-A
(+996 3722) 2-44-84
jalalabadgs@e-sot.kg
Кара-Кульский городской суд
г. Кара-Куль, ул. Клубная, 51
(+996 3746) 5-29-39
karakulgs@e-sot.kg
Майлуу-Сууский городской суд
г. Майлуу-Суу, ул. Ленина, 17
mailuusuugs@e-sot.kg
Ноокенский районный суд
с. Масы, ул. Ленина, 11
(+996 3734) 5-05-47
nookenrs@e-sot.kg
Сузакский районный суд
с. Сузак, ул. Темира, 5/5
(+996 3748) 5-00-39
suzakrs@e-sot.kg
Таш-Кумырский городской суд
г. Таш-Кумыр, ул. Шеира, 1
(+996 3745) 5-01-85
tashkomurgs@e-sot.kg

Тогуз-Тороуский районный суд
с. Казарман, ул. Ленина, 86
(+996 3738) 5-05-21
toguztorors@e-sot.kg

Токтогульский районный суд
г. Токтогул, ул. А. Суеркулова, 11
(+996 3747) 5-00-70
toktogulrs@e-sot.kg
Чаткальский районный суд
с. Канышкыя, ул. Ленина, 2
(+996 3759) 3-00-78
chatkalrs@e-sot.kg

 

Ак-Суйский районный суд
г. Ак-Суу, ул. Гагарина, 37
(+996 3948) 9-24-15
aksuurs@e-sot.kg
Балыкчинский городской суд
г. Балыкчы, ул. Гагарина, 31
(+996 3944) 5-07-40
balykchygs@e-sot.kg
Жети-Огузский районный суд
с. Кызыл-Суу, ул. Базарная, 57
+996 (3946) 5-11-79
jetioguzrs@e-sot.kg
Иссык-Кульский районный суд
г. Чолпон-Ата, ул. Советская, 14
(+996 3943) 4-33-38
issykkolrs@e-sot.kg
Каракольский городской суд
г. Каракол, ул. Кыштобаева, 70
(+996 3922) 5-15-28
karakolgs@e-sot.kg
Тонский районный суд
с. Боконбаева, ул. Болотмамветова, 43
(+996 3947) 9-13-02
tonrs@e-sot.kg
Тюпский районный суд
с. Тюп, ул. Элебаева, 54
(+996 3945) 2-40-12
tuprs@e-sot.kg

 

Ак-Талинский районный суд
с. Баетова, ул. Манаса, 62
+996 (3537) 9-25-53
aktalars@e-sot.kg
Ат-Башинский районный суд
с. Ат-Башы, ул. Чатыркуль, 65
(+996 3534) 2-33-05
atbashyrs@e-sot.kg
Кочкорский районный суд
с. Кочкор, ул. Саякбай уулу Орозбек, 137
(+996 3535) 2-10-00
kochkorrs@e-sot.kg
Жумгальский районный суд
с. Чаек, ул. Э. Матыева, 106
(+996 3536) 2-32-80
jumgalrs@e-sot.kg
Нарынский городской суд
г. Нарын, ул. Мамбетаалы уулу Таранчы, 18
(+996 3522) 5-13-65
naryngs@e-sot.kg
Нарынский районный суд
г. Нарын, ул. Мамбетаалы уулу Таранчы, 18
(+996 3522) 5-13-59
narynrs@e-sot.kg

 

Алайский районный суд
с. Гульча, ул. Ленина
+996 (3234) 5-11-52
alairs@e-sot.kg
Араванский районный суд
с. Араван, ул. Чкалова, 3
(+996 3231) 5-08-20
aravanrs@e-sot.kg
Кара-Кульджинский районный суд
с. Кара-Кульджа, ул. Ленина
(+996 3239) 5-02-88
karakuljars@e-sot.kg
Кара-Суйскии районный суд
г. Кара-Суу, ул. Ленина, 59
(+996 3232) 5-18-37
karasuurs@e-sot.kg
Ноокатский районный суд
г. Ноокат, ул. Калинина, 4
(+996 3230) 5-02-78
nookatrs@e-sot.kg
Узгенский районный суд
г. Узген, ул. Ленин
(+996 3233) 5-06-19
ozgonrs@e-sot.kg
Чон-Алайский районный суд
с. Дароот-Коргон, ул. Сулайманова, 113
(+996 3237) 2-11-91
chonalairs@e-sot.kg

 

Бакай-Атинский районный суд
с. Бакай-Ата, ул. Манаса, 112
+996 (3457) 3-23-90
bakaiatars@e-sot.kg
Кара-Буринский районный суд
с. Кызыл-Адыр, ул. Кожомуратова, 34
(+996 3456) 2-62-87
karabuurars@e-sot.kg
Манасский районный суд
с. Покровка, ул. Мукай аке, 6
(+996 3459) 2-14-65
manasrs@e-sot.kg
Таласский городской суд
г. Талас, ул. Мадиева, 2
(+996 3422) 5-20-44
talasgs@e-sot.kg
Таласский районный суд
г. Талас, ул. Ленина, 285
(+996 3422) 5-42-84
talasrs@e-sot.kg

 

Аламудунский районный суд
с. Лебединовка, переулок Школьный, 7
(+996 312) 60-31-29
alamudunrs@e-sot.kg
Жайылский районный суд
г. Кара-Балта, ул. 8 марта, 43
(+996 3133) 4-12-04
jaiylrs@e-sot.kg
Иссык-Атинский районный суд
г. Кант, ул. Ленина, 3
(+996 3132) 5-05-46
issykatars@e-sot.kg
Кеминский районный суд
г. Кемин, ул. Ленина, 3
(+996 3135) 5-03-01
keminrs@e-sot.kg
Московский районный суд
с. Беловодское, ул. Победы, 1
(+996 3131) 5-26-44
moskvars@e-sot.kg
Панфиловский районный суд
Каинда, ул. Мира, 13 «а»
(+996 3137) 5-15-07
panfilovrs@e-sot.kg
Сокулукский районный суд
с. Сокулук, ул. Школьная, 13 «а»
(+996 3134) 5-28-65
sokulukrs@e-sot.kg
Токмокский городской суд
г. Токмок, ул. Ленина, 377
(+996 3138) 6-29-17
tokmokgs@e-sot.kg
Чуйский районный суд
г. Токмок, ул. Ленина, 377
(+996 3138) 6-21-29
chuirs@e-sot.kg